قیمت پارکت

قیمت پارکت چوبی / قیمت قرنیز چوبی

پارکت چوبی : قیمت پارکت چوبی نسبت به قیمت پارکت لمینت به مراتب بالاتر است . و این کاملا طبیعی است که پارکت چوبی چندین برابر پارکت لمینت ارزش داشته باشد . کل ضخامت پارکت طبیعی به اندازه 15 یا 20 میلیمتر از چوب خالص طبیعی تشکیل شده است ,  در حالی که 8 میلیمتر ضخامت پارکت لمینت ترکیبی از رزین های شیمیایی و حداکثر مقداری خاک اره و رویه آن کاغذی با تصویر چوب است . یک مورد پارکت  چوب طبیعی پانزده میلیمتری حد اقل بالای یکصد سال عمر مفید دارد ,  در حالی که لمینتها از سال دوم یا سوم  نصب , صدای جیر جیر فرسودگیشان شروع  می شود .

دامنه قیمتهای پارکت طبیعی پارفیکا ( بدون اجرت نصب پارکت ) برای پارکتهای سنتی شطرنجی با ضخامت 8 میلیمتر/ حداقل كد روستيك 85.000 تومان  و حداقل قیمتهای پارکت بلوط 15میلیمتری /كد روستيك  1500.000 تومان می باشد . ریز قیمت پارکتهای پارفیکا در لیست جداگانه در صورت نیاز و درخواست ارسال می شود .

قیمت قرنیز های چوبی پارفیکا در سایز عرض 7 سانتیمتر و ضخامت 14 میلیمتر و طول بالای دو متر از هر متر طول 18500تومان شروع می شود .

ریز قیمت برخی اقلام پارکت پارفیکا :

پارکت بلوط شطرنجی سایز کوچک کد روستیک طول 12 سانت توليد پارفيكا    90.000تومان

پارکت بلوط شطرنجی سایز کوچک کد روستیک طول 16سانت وارداتي  110.000 تومان

پارکت بلوط ضخامت15میلیمتري كد  روستیک/مينا عرض 7-8  سانت در طول 35-65سانت 150.000تومان

پارکت بلوط ضخامت 15میلیمتري درجه1 /شبديز  عرض 7-8 سانت در طول 35-65 سانت 185.000تومان

پاركت بلوط ضخامت 15 ميليمتري كد روستيك عرض4سانت در طول 24 سانت  140.000 تومان

این قیمت ها  , قیمت  پارکت خام می باشد ,   قیمت نصب پارکت واجرت ساب و لاک , با توجه به نوع چسب و لاک                                                                       مصرفی داخلی یا خارجی از حداقل  هر متر مربع45.000تومان به بالا متغیر می باشد .